Skip to content

Blogs

У нас вы можете скачать акт перевірки заземлення кабінету інформатики зразок в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Правила користування кабiнетом iнформатики учнями. Книга облiку стану навчальноометодичного забезпечення кабiнету iнформатики. Картотека електронних засобiв навчального призначення ЕЗНП. Перелiк електронних засобiв навчального призначення ЕЗНП. Перспективний план роботи кабiнету iнформатики на 5 рокiв. План роботи кабiнету на навчальний рiк.

Санiтарний паспорт кабiнету iнформатики. Правила поведiнки в кабiнетi iнформатики школи. Правила безпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики. Програма первинного iнструктажу з питань охорони працiзучнямивкабiнетi. Посадова iнструкцiя для вчителя iнформатики.

Загальна нормативно - правова база. Книга облiку стану навчально-методичного забезпечення кабiнету iнформатики.

Картотека електронних засобiв навчального призначення ЕЗНП. Перелiк електронних засобiв навчального призначення ЕЗНП. Перспективний план роботи кабiнету iнформатики на 5 рокiв. Техн i ка безпеки та охорона прац i. Акт перев i рки заземлення. Правила повед i нки в каб i нет i i нформатики школи. Правила безпеки п i д час навчання в каб i нетах i нформатики. Програма первинного i нструктажу з питань охорони прац i з учнями в каб i нет i.

Посадова i нструкц i я для вчителя i нформатики. Стенд з охорони прац i з розм i щенням основних документ i в.